Elevhälsan

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling

Elevhälsans målsättning är att alla elever ska få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Uppdraget är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Däri ingår att medverka till att vi får en lugn och trygg miljö på skolan som främjar lusten att lära och utvecklas.

För att må bra, vill vi att våra elever ska äta nyttig och god mat. Läs mer om skolmaten här.

Elevhälsan arbetar utifrån en helhetssyn där vi ser elevens hela nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners t ex grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.

Du kan läsa mer i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontaktpersoner

Biträdande Rektor Elisabeth Elander elisabeth.elander@gymnasieakademin.nu 0736-632310
Specialpedagog Amanda Kinnander amanda.kinnander@gymnasieakademin.nu 0739-069632
Kurator Caroline Andersson caroline.andersson@gymnasieakademin.nu 0736-632311
Skolsköterska Maryam Hamzavi maryam.hamzavi@gymnasieakademin.nu 0720-503752
Studie- och yrkesvägledare Roxana Lozonschi roxana.lozonschi@gymnasieakademin.nu 0739-069632
Psykolog Puya Yekerusta puya.yekerusta@gymnasieakademin.nu