Elevhälsan

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Däri ingår att medverka till att vi får en lugn och trygg miljö på skolan som främjar lusten att lära och utvecklas. Målsättningen är att alla elever ska få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier. Elevhälsan arbetar utifrån en helhetssyn där vi ser elevens hela nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners t ex grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.

Kontaktpersoner

Biträdande Rektor Elisabeth Elander elisabeth.elander@gymnasieakademin.nu 0736-632310
Kurator Caroline Andersson caroline.andersson@gymnasieakademin.nu 0736-632311
Skolsköterska Maryam Hamzavi maryam.hamzavi@gymnasieakademin.nu
Psykolog Puya Yekerusta puya.yekerusta@gymnasieakademin.nu