Kamratskap, stöd och studiero

Vi är en liten skola som ger våra elever möjlighet att uppleva studiero och få det stöd de behöver. Här kan du som elev utvecklas, må bra och knyta nya band i en familjär miljö.

Hos oss får du som elev inspirerande utmaningar men också det studiestöd du behöver.  Lärarna finns till hands för att stötta dig på bästa sätt, och alla våra lärare erbjuder handledning och studieverkstad utöver ordinarie lektionstid. 

Att må bra och känna tillhörighet är prioriterat, och vi jobbar aktivt med att skapa bra kamratskap, trivsel och trygghet.

Vi finns mitt i Göteborg med närhet till kommunikationer så att du enkelt tar dig till skolan och kan ta vara på allt som Göteborgs innerstad har att erbjuda.