Ekonomi – Juridik/Kriminologi

Vill du få kunskap om vilka lagar och regler som gäller för samhället och hur Sveriges rättssystemet fungerar? Då är Gymnasieakademins Ekonomiprogram med inriktningen juridik helt rätt för dig!

På vår skolprofil Kriminologi fokuserar du på att förstå hur Sveriges rättssystem fungerar och vilka lagar som styr vårt samhälle och vårt privatliv. Vi fördjupar oss också i att förstå hur individer och samhället påverkas av brott och det straffrättsliga systemet.

Programmet ger dig en bred språngbräda till vidare studier för att bli t.ex. jurist, åklagare, kriminolog eller rättsvetare.

Väljer du vår inriktning juridik riktar vi in oss på området Lag och rätt. Här är det centrala att förstå hur det svenska rättssystemet fungerar men vi fördjupar oss också i kriminologiska teorier till varför brott sker och du får möjlighet att undersöka och granska juridiska problem utifrån lagtexter och juridiska arbetssätt.

Under ditt första år på skolan får du en introduktion till juridiska begrepp och teorier. Vi tittar också på olika juridiska problem och lagar som reglerar vårt privatliv. Vi studerar också vad det är som gör en handling brottslig och varför människor begår brott. Under ditt andra år studerar vi juridik med inriktning mot yrkes- och affärsliv och vi fördjupar oss i hur man löser juridiska tvister. Vi undersöker också de regler som rör brott och straff samt olika straffrättsliga ideologier för att ta reda på varför och på vilket sätt straff ska användas.

Det tredje året avslutas dina studier med ett gymnasiearbete där du fördjupar dig i en valfri juridisk frågeställning som därefter presenteras i ett vetenskaplig uppsats.

Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom juridik.

Gymnasiegemensamma 1250
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Historia 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Programgemensamma 350
Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktning Juridik 300
Affärsjuridik 100
Rätten & Samhället 100
Psykologi 2a 50
Filosofi 1 50
Programfördjupningar Juridik/Kriminologi 300
Kriminologi 100
Internationella relationer 100
Sociologi 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Totalsumma poäng 2500