Naturvetenskap

Har du drömmar om att efter högskole- universitetsstudierna bli läkare, veterinär, eller kanske kriminaltekniker? Har du redan idag ett stort intresse för matematik, fysik, kemi och biologi? Vill du ta nästa steg för att skaffa dig en bred och framtidssäker utbildning? Då skall du välja vårt Naturvetenskapliga program. Vi erbjuder inriktningarna naturvetenskap och samhällsvetenskap.

På Naturvetenskapliga programmet på Gymnasieakademin övar du ditt kritiska tänkande, ditt logiska resonemang och din problemlösningsförmåga.

Du får omsätta naturvetenskapliga teorier i praktiken med olika laborationer såsom parfymtillverkning, organdissektion och mediciners effekt på levande organismer.

Du får även gå på studiebesök på bl.a. Universeum, Naturhistoriska muséet, Värö Pappersbruk, Renova och Gryaab.

Efter genomförd utbildning är du väl förberedd att gå universitetsutbildningar med naturvetenskapliga eller matematiska inriktningar på till exempel Chalmers eller KTH.

Gymnasiegemensamma 1150
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Idrott & hälsa 1 100
Historia 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Programgemensamma 450
Fysik 1 150
Biologi 1 100
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning: Naturvetenskap 400
Fysik 2 100
Biologi 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupningar: Naturvetenskap 200
NV Specialisering 100
Bioteknik 100
Inriktning: Samhällskunskap 300
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi/Kemi/Fysik 2 100
Programfördjupningar: Samhällskunskap 300
NV Specialisering 100
Bioteknik 100
Geografi 2 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Totalsumma poäng 2500