Samhäll – Beteendevetenskap / Kriminologi

Vill du få kunskap om hur brott och straff påverkar människor och samhället och fördjupa dig i olika kriminologiska frågeställningar? Då är Gymnasieakademins Samhällsvetenskapliga program med inriktningen beteendevetenskap helt rätt för dig!

På vår skolprofil Kriminologi fokuserar du på att förstå olika aspekter av brott och kopplar teorier till fallstudier från verkliga livet, så att du får ökad förståelse för hur individer och samhället påverkas av brott och det straffrättsliga systemet.

Programmet ger dig en bred språngbräda till vidare studier för att bli t.ex. kriminolog, psykolog, polis, beteendevetare eller socionom.

Väljer du vår inriktning beteendevetenskap riktar vi in oss på området Kriminologi. Här är det centrala kriminologiska teorier till olika typer av brott och rättspsykologi, där du får lära dig hur människor fungerar och agerar i samband med brott. Vad döljer sig egentligen under ytan hos en mördare?

Under ditt första år på skolan får du en introduktion till samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Vi tittar också på olika förklaringar till varför människor begår brott och vi fördjupar oss även i konsekvenserna av brott.

Under ditt andra år studerar vi kriminologiska teorier och hur människor samt samhället kan verka för att minska brottslighet.

Det tredje året avslutas dina studier med ett gymnasiearbete där du fördjupar dig i en valfri kriminologisk frågeställning som därefter presenteras i ett vetenskaplig uppsats.

Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom beteendevetenskap och kriminologi.

Gymnasiegemensamma 1150
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Historia 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Psykologi 1 50
Moderna språk 200
Inriktning Beteendevetenskap 450
Ledarskap & organisation 100
Samhällskunskap 2 100
Kommunikation 100
Sociologi 100
Psykologi 2a 50
Programfördjupningar: Beteendevetenskap/Kriminologi 300
Kriminologi 100
Ungdomskulturer 100
Rätten och samhället 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Totalsumma poäng 2500