Samhäll – Samhäll/Globala studier

Vill du få en ökad förståelse för hur internationell politik och globala frågor påverkar människor och samhället? Då är Gymnasieakademins Samhällsvetenskapliga program med inriktning samhällsvetenskap helt rätt för dig!

På vår skolprofil Globala studier och internationell politik fokuserar du på att förstå hur samhället och individer påverkas av internationella organisationer som EU och FN men också hur världen fungerar och hur politik, kultur och relationer påverkar det globala systemet.

Programmet ger dig en bred språngbräda till vidare studier för att bli t.ex. statsvetare, jurist, omvärldsanalytiker och utredare inom olika organisationer.

Väljer du vår inriktning samhällsvetenskap riktar vi in oss på globala studier och internationell politik. Här är det centrala internationella samarbeten och hur politik förs inom och över nationsgränser, där du får möjlighet att fördjupa dig i frågor som berör demokrati, mänskliga rättigheter och global säkerhet.

Under ditt första år på skolan får du en introduktion till samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Vi tittar också på hur Sverige styrs, de mänskliga rättigheterna och hur internationell politik samt internationella samarbeten påverkar samhället och människor.

Under ditt andra år fördjupar vi oss i teorier som berör internationell politik och hur människor samt samhället påverkas av globala frågor som behandlar hållbar utveckling och säkerhetspolitik. Det tredje året avslutas dina studier med ett gymnasiearbete där du fördjupar dig i en valfri frågeställning som berör internationell politik och internationella relationer, vilket därefter presenteras i en vetenskaplig uppsats.

Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom samhällsvetenskap, statsvetenskap och utvecklingsstudier.

Gymnasiegemensamma 1150
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Idrott & Hälsa 1 100
Historia 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Psykologi 1 50
Moderna språk 200
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Religionskunskap 2 50
Programfördjupningar Samhällsvetenskap/Globala studier 300
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Politik och Hållbar utveckling 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Totalsumma poäng 2500